SSF J/H Klubbmästerskap - regler

  • Den hund som under klubbens utlysta klubbmästerskap tar den högsta poängen.
  • Den tävlande skall vara medlem i SSF J/H.