Östansjöns Pokal - regler

Priset är uppsatt 1995 av Östansjöns Kennel.
  • Den tävlande skall vara medlem i SSF J/H.
  • Priset tilldelas den hund som under säsongen före årsmötet haft den högsta poängen under Rörligt prov.
  • Priset skall erövras två (2) gånger med två (2) hundar.
  • Den tävlande hundföraren anmäler själv till klubbens sekreterare provresultaten.
  • I händelse av att två eller fler hundar kommer på samma poäng, vinner den yngre hunden.