SSJ J/H Årsmöte 2024

03/01/2024 10:11

Lördagen den 27 januari 2024 håller SSF Jämtland/Härjedalen årsmöte.
Plats Multichallenge. (Restaurang Tiki) Tjalmargatan 1, Östersund.

1400 Föredrag av Anna Fors Ward. Mentalkunskap och relation och kommunikation med hund.
1600 Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning.

Motioner och anspråk på vandringspriser skall vara sekreteraren tillhanda senast den 8 januari.
Regler för vandringspriser finns på SSF Jämtland/Härjedalens hemsida under fliken ”vår verksamhet”.
Efter årsmötet kommer Tony Björklund (avelsråd) att informera om avelsarbete och svara på frågor.
Anmälan till sekreteraren via sms 070-3581213 om ni kommer på årsmötet.
Det för att vi ska beställa någon form av fika till dom som kommer.
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.