Årets Rookie - regler (Instiftat 2023)

Kvalificerade att tävla om priset är klubbmedlemmar i SSF J/H vars hund under kalenderåret startats på jaktprov inom SSF och som inte startat tidigare.
Priset tilldelas ägaren av den hund som uppnått det högsta resultatet under kalenderåret. Resultatet måste dock minst motsvara ett 3:e pris, dvs 50 poäng. Resultat får räknas både från egna lokalklubben liksom alla andra lokalklubbar inom SSF och både rörliga och utlysta prov räknas.
Priset behålls av vinnaren och är således ej ett vandringspris.
Poängbedömning enligt följande:
Vinner gör den hund som har den högsta poängen vid jaktprov under kalenderåret. Vid lika poäng går den yngre hunden före. Vid samma ålder går flest extra förtjänstpoäng före och vid lika där går minst minuspoäng före.