SSF mål är att främja hälsa samt den jaktliga och exteriöra utvecklingen av raserna Finsk spets och Norrbottenspets. Klubben förverkligar sina ändamål genom att anordna jaktprov, utställningar, avelsrådgivning samt uppföljning och bekämpning av sjukdomar. SSF verkar för skogsfågeljaktens rätta bedrivande samt för bevarande av den kultur som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med skällande fågelhundar.

 

Är du intresserad av SSF's fina Injagningskompendium så kan du beställa det hos vår sekreterare Roger Hedlund, tel: 070 - 658 12 13, epost: roggahedlund@gmail.com