Jämtlands Skällande Fågelhund - regler

Vandringspris till Jämtland/härjedalens bästa hund (hunden skall tävla för SSF J/H)
  • Tävlande hund får medräkna sina tre (3) främsta jaktprovsmeriter under jaktåret. Därav får ett prov vara genomfört i utlandet.
  • Priset skall erövras tre (3) gånger med två (2) hundar.
  • Pristagaren påkostar och låter utföra gravyren själv till nästkommande årsmöte.
  • Den tävlande hundföraren anmäler själv till klubbens sekreterare provresultaten.
  • Den hund med högsta totala poäng vinner. I händelse av att två eller fler hundar kommer på samma poäng, vinner den yngre hunden.
  • Poäng beräknas enligt följande:
    1:a 25 poäng, 2:a 15 poäng, 3:a 5 poäng, 0:a 0 poäng